Tag Archives: אחוזוני גדילה

אחוזוני גדילה בנים

אחוזוני גדילה הינם אחד מהמדדים להתפחות תקינה של הפעוט. אחוזונים הגדילה נמצאים על גבי עקומת גדילה הנקבעת ע״י משרד הבריאות ומשווה את התפתחות הפעוט לעומת המצב באוכלוסיה, נתונים אלו משתנים מעת לעת ע״י המשרד. אחוזוני הגדילה נבדקים החל ממחלקת אם וילוד בבית החולים בהמשך בכל אחד מהביקורים במרכזי טיפת חלב הפזורים ברחבי הארץ. ריכזתי לכם את הנותנים אודות אחוזוני הגדילה בקרב בנים מגיל לידה ועד גילה שנה.

Read More »