Tag Archives: אבא

היום שבו החיים השתנו

היום שבו חיי השתנו מגולל את הסיפור של השנים הראשונות של אבא טרי לילד אחד, החששות והפחדים על החיים שעומדים להשתנות ועל היום שבו החיים השתנו, אבל באמת.

Read More »

צעד קטן לשוהם, צעד גדול לאבהות

אב טרי יוצא למסע הסתכלות עצמי ומנסה לסכם את השנתיים הראשונות לאבהות, תהליך ארוך של תשעה חודשים לא מכין באמת לשינוי הגדול ביותר בחיים. כיצד הדמיון פוגש מציאות, וכיצד המציאות עולה לה על כל דמיון.

Read More »